Điều khoản dịch vụ

CAM KẾT BẢO MẬT

—-

Mục 1 – Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?

Khi bạn mua sản phẩm từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn mở trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị bằng email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

PHẦN 2 – ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự chấp thuận của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, hãy xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc hoàn trả mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng nó vì những lý do trên.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận hoặc từ chối trực tiếp từ bạn.

Làm thế nào để thu hồi sự chấp thuận của tôi?

Nếu sau chọn đồng ý mà thay đổi ý định việc chúng tôi có thể liên lạc, tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hi@kingarusleep.com hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại: Kingaru Sleep.

PHẦN 3 – TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

SECTION 4 – WORDPRESS

Trang web của chúng tôi được cung cấp bởi WordPress. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua cơ sở dữ liệu WordPress và các ứng dụng WordPress chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.

Thanh toán:

Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình thì Shopify lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Thẻ Công nghiệp Thẻ Thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua của bạn sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập do Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các nhãn hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng bởi cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ.

Để có thêm thông tin chi tiết, bạn cũng có thể đọc Điều khoản Dịch vụ của Shopify ở đây hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư ở đây.

PHẦN 5 – DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba chúng tôi hợp tác sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để họ có thể thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng đối với thông tin mà chúng tôi cần cung cấp cho các giao dịch mua liên quan đến chúng.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp nhất định hoặc các cơ sở của họ được quy định bởi một phạm vi thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì thông tin của bạn có thể trở nên tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nó nằm ở đó.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi cổng thanh toán ở Hoa Kỳ thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể phải tiết lộ theo luật Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Patriot.

Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản Dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn đi từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 6 – BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo rằng nó không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy bỏ.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin được mã hóa bằng công nghệ lớp socket bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận rộng rãi.

COOKIES

Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn nếu bạn muốn chọn không tham gia cookie hay không.

_session_id, unique token, sessional, Cho phép WordPress lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn (tham chiếu, trang đích, v.v …).

_wordpress_visit, không có dữ liệu, Dài khoảng 30 phút từ lượt truy cập lần cuối, Được sử dụng bởi nhà thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập

_wordpress_uniq, không có dữ liệu giữ, hết hạn nửa đêm (tương đối so với khách truy cập) của ngày hôm sau, đếm số lượt truy cập vào một cửa hàng bởi một khách hàng duy nhất.

giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, liên tục trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung của giỏ hàng của bạn.

_secure_session_id, duy nhất mã thông báo, sessional

storefront_digest, unique token, indefinite Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập không.

PHẦN 7 – TUỔI CAM KẾT THAM GIA

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cho biết rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn hoặc bạn là người đủ tuổi ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc của bạn sử dụng trang web này.

PHẦN 8 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên. Việc thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây rằng nó đã được cập nhật, để bạn biết được chúng tôi sử dụng thông tin gì, và trong trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, hãy gửi đơn khiếu nại hoặc nếu muốn biết thêm thông tin liên lạc với Nhân viên phụ trách Quyền riêng tư của chúng tôi tại hi@kingarusleep.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến Kingaru Sleep

Best Mattress

After exploring hundreds of configurations, we finally developed the perfect mattress! By consulting with hundreds of regular people from a wide range of demographics, we were able to use their feedback to create a mattress that was perfect for everybody.

Payment Options
Transport Partners